Nederlands Gilde van Goudsmeden

Het gilde wil haar leden ondersteunen in het bereiken en behouden van een hoge mate van vakmanschap. De community van vakgenoten erkent, waardeert en versterkt het vakmanschap van haar leden.

In 2010 werd het gilde in Den Bosch opgericht onder de naam Bossche Gilde van Goudsmeden. In de loop der jaren groeide het gilde met leden uit heel Nederland. Zodoende is in 2015 gekozen voor een naamswijziging naar Nederlands Gilde van Goudsmeden. Het gilde telt nu 100 leden in Nederland, maar heeft ook leden in Engeland, Duitsland en België.

Doelstellingen:

Het bereiken en bewaken van de hoogst haalbare standaard van vakmanschap van alle gildeleden

Het promoten van het algemeen belang van de gildeleden

Het aanmoedigen en promoten van het professionele ambacht van goudsmid en gerelateerde vakgebieden.

www.meestergoudsmeden.nl

Sinds 2018 ben ik ook toegelaten tot The ''Institute of Professional Goldsmiths''  in Engeland. Deze organisatie, opgericht in 1986, kan  bogen op een rijke historie en een cultuur waarin ambacht en kwaliteit diep geworteld zijn. De IPG heeft een nauw samenwerkingsverband met het Nederlands Gilde van Goudsmeden sinds haar oprichting in 2010.